Faktoplastykon czyli... kalendarium piotrkowskie.

Celem tej strony jest udowodnienie, że wcale nie jest tak źle, ani wcale nie jest tak dobrze, ani wcale nie jest tak smutno, ani wcale nie jest tak śmiesznie jak nam się wydaje. Informacje zawarte w kalendarium piotrkowskim dowodzą, że bywało jeszcze gorzej, bywało jeszcze lepiej, bywało jeszcze smutniej i bywało jeszcze śmieszniej.

Wczoraj, 4 sierpnia:

|1895 W Piotrkowie ugaszono trwający trzy dni pożar Starego Miasta.
|1914 W "Kronice Piotrkowskiej" ukazał się "Najwyższy Manifest" cara Mikołaja II informujący o rozpoczęciu wojny z Austrią i Niemcami.

Dzisiaj, 5 sierpnia:

|1746 Pożar zniszczył znaczną część miasta, w tym m.in. Wielką Wieś, jurydykę i klasztor franciszkanów.
|1871 Zmarł Wilhelm Olszański, dyrektor piotrkowskiego gimnazjum, wzorowy pedagog i opiekun młodzieży.
|1944 Zginął prof. Włodzimierz Gorjaczkowski, znany pomolog i fitopatolog, założyciel ośrodka pomologicznego w Skierniewicach, zasłużony działacz we Zrzeszeniu Piotrkowiaków, opiekun studiującej młodzieży piotrkowskiej.

Wczoraj, 6 sierpnia:

|1674 Do Piotrkowa zostali uroczyście wprowadzeni ojcowie pijarzy z Warszawy i Łowicza.
|1914 Dla utrzymania porządku w mieście Komitet Obywatelski utworzył w Piotrkowie Milicję Obywatelską, której komendantem został Maksymilian Rudowski - wiceprezes Sądu Okręgowego.

Podstawa publikowanych tutaj informacji jest bogata historia Piotrkowa zapisana w powszechnie dostępnych materiałach zródłowych. W kalendarium piotrkowskim odnotowano nie tylko wydarzenia historyczne, o których wszyscy wiedzą, ale także mniej znane fakty lub informacje dotyczące historii miasta odnotowane w dostępnych publikacjach, w pamięci piotrkowian, w notatkach autorów tej strony.

Jest to więc taki nasz piotrkowski faktoplastykon.

Polecamy: Piotrków nie tylko Trybunalski  Anny Rzędowskiej.

Nasi partnerzy: Ziemia Piotrkowska.

Wykorzystywanie publikowanych tutaj informacji oraz zdjęć bez wiedzy i zgody autorów strony jest zabronione.

 

 

| Reklama