Faktoplastykon czyli... kalendarium piotrkowskie.

Celem tej strony jest udowodnienie, że wcale nie jest tak źle, ani wcale nie jest tak dobrze, ani wcale nie jest tak smutno, ani wcale nie jest tak śmiesznie jak nam się wydaje. Informacje zawarte w kalendarium piotrkowskim dowodzą, że bywało jeszcze gorzej, bywało jeszcze lepiej, bywało jeszcze smutniej i bywało jeszcze śmieszniej.

Wczoraj, 25 kwietnia:

|1442 W piotrkowskim kościele farnym odbył się pierwszy synod prowincji gnieźnieńskiej z udziałem opatów z Sulejowa i Witowa. W czasie obrad mówiono o prawnej i organizacyjnej sytuacji Kościoła oraz o podniesieniu dyscypliny kleru.
|1895 W Piotrkowie urodził się Stefan Rowecki (ps. Grot) - wychowanek piotrkowskiego gimnazjum, członek nielegalnego harcerstwa, legionista, autor wielu opracowań z dziedziny wojskowości, generał dywizji, Komendant Główny ZWZ i AK. Generał Rowecki 30 czerwca 1943 r. został zdekonspirowany i aresztowany przez ekipę gestapo w warszawskim mieszkaniu przy ul. Spiskiej 14 m. 10. Zamordowany prawdopodobnie w sierpniu 1944 r. w obozie hitlerowskim w Sachsenhausen, odznaczony pośmiertnie (w 1995 r.) Orderem Orła Białego.

Dzisiaj, 26 kwietnia:

|1857 Urodził się Władysław Biegański, wychowanek piotrkowskiego gimnazjum, uznany później za klasyka polskiej medycyny, autor pierwszego polskiego podręcznika chorób wewnętrznych, ponad 130 prac naukowych i dzieł filozoficznych.
|1915 Przebywająca w Piotrkowie Maria Dąbrowska napisała wiersz "Jeżeli umrzeć, to u życia szczytu..."
|1917 Plac Nikołajewski w Piotrkowie przemianowano na plac Czarnieckiego.

Wczoraj, 27 kwietnia:

|1563 Piotrków otrzymał zezwolenie na pobieranie opłat brukowego w celu poprawy stanu dróg.

Podstawa publikowanych tutaj informacji jest bogata historia Piotrkowa zapisana w powszechnie dostępnych materiałach zródłowych. W kalendarium piotrkowskim odnotowano nie tylko wydarzenia historyczne, o których wszyscy wiedzą, ale także mniej znane fakty lub informacje dotyczące historii miasta odnotowane w dostępnych publikacjach, w pamięci piotrkowian, w notatkach autorów tej strony.

Jest to więc taki nasz piotrkowski faktoplastykon.

Polecamy: Piotrków nie tylko Trybunalski  Anny Rzędowskiej.

Nasi partnerzy: Ziemia Piotrkowska.

Wykorzystywanie publikowanych tutaj informacji oraz zdjęć bez wiedzy i zgody autorów strony jest zabronione.

 

 

| Reklama